VVL-velden

Ontwikkelingen VVL-velden

Bewoners van Lengel en ’s-Heerenberg-Oost hebben op een aantal momenten gesproken en gewerkt aan de toekomstige woonbuurt op het VVL-terrein in Lengel. Na een drukbezocht creatie lab op 2 oktober 2021 kwam er een wensenkaart met opmerkingen voor de nieuwe woonbuurt op de vroegere voetbalvelden in Lengel. We ontvingen zelfs een moodboard voor de nieuwe buurt. Op 23 november 2021 zijn de eerste schetsen voor de nieuwe woonbuurt in Lengel getoond. Deze schetsen bleken een goede basis voor verdere uitwerking. In een uitpuilend Bosmanhuus hebben ruim 100 bewoners op twee avonden in november 2022 en januari 2023 de schetsen uitgewerkt. Zo ontstond een mooi en groenplan voor de nieuwe woonbuurt.

Bestemmingsplan

Het college van B&W is akkoord met het plan voor de nieuwe woonbuurt in Lengel. Nu moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, groen en wegen zijn toegestaan. De streefdatum voor het stuk ter inzage leggen ligt op oktober 2023. We blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Plattegrond van de VVL-velden stedenbouwkundig plan