VVL-velden

Ontwikkelingen VVL-velden

Bewoners van Lengel en ’s-Heerenberg-Oost hebben op een aantal momenten gesproken en gewerkt aan de toekomstige woonbuurt op het VVL-terrein in Lengel. Na een drukbezocht creatie lab op 2 oktober 2021 kwam er een wensenkaart met opmerkingen voor de nieuwe woonbuurt op de vroegere voetbalvelden in Lengel. We ontvingen zelfs een moodboard voor de nieuwe buurt. Op 23 november 2021 zijn de eerste schetsen voor de nieuwe woonbuurt in Lengel getoond. Deze schetsen bleken een goede basis voor verdere uitwerking. In een uitpuilend Bosmanhuus hebben ruim 100 bewoners op twee avonden in november 2022 en januari 2023 de schetsen uitgewerkt. Zo ontstond een mooi en groenplan voor de nieuwe woonbuurt. Op dit moment zijn we samen met Plavei bezig met de aanpak en uitwerking van het meergeneratiehofje op het VVL-terrein.

Bestemmingsplan

In december en januari heeft het bestemmingsplan voor de VVL-velden ter inzage gelegen. Na de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan wordt nu het bestemmingsplan klaargemaakt om vastgesteld te worden door de gemeenteraad (planning uiterlijk Q2). Na de vaststelling kan er begonnen worden met het bouwrijp maken van de locatie, waarna ook gestart kan gaan worden met de verkoop van de kavels. Er komen naast een aantal geschakelde woningen ook 2/1-kap woningen en vrije kavels. Dit zal volgens planning op zijn vroegst vanaf begin 2025 plaats kunnen vinden.