Drieheuvelenpark

In de visie hebben we met z’n allen een heel hoge ambitie neergelegd voor het Drieheuvelenpark.

  • We willen oost en west met elkaar verbinden
  • We willen de drieheuvelenweg overbodig maken
  • We willen woningbouw voor verschillende doelgroepen
  • We willen een mooi park aanleggen

Momenteel onderzoeken we hoe we dit allemaal mogelijk kunnen maken, wat hiervoor nodig is en hoe we het kunnen betalen. Omdat de opgave zo complex is gaat dat wel even duren. Nu is de verwachting dat we begin 2024 weten wat haalbaar is en gaan we met u in gesprek over verschillende mogelijkheden.