Cijfers veiligheid en overlast

Cijfers veiligheid en overlast

Achter elk cijfer zit een verhaal. Onderstaande cijfers geven een beeld, maar je mag er niet ‘kort door de bocht’ conclusies uit trekken.
Deze cijfers komen overeen met de cijfers van de gehele gemeente Montferland.

Top 3 2020 misdrijven

(strafbare feiten, aangiften en/of ambtshalve opgemaakt proces verbaal):

1. Horizontale fraude. Fraude/bedrog tussen burgers en/of bedrijven onderling).
2. Vernieling / zaakbeschadiging. Denk aan vernieling van of aan openbaar vervoer/abri, vernieling van/aan openbaar gebouw, vernieling overige objecten, etc.
3. Ongevallen op de weg. Denk aan verkeersongevallen en ongevallen met letsel of erger.

Top 3 2020 van overlast

(op basis van geregistreerde meldingen)

1. Geluidshinder overig. (niet gerelateerd aan evenement of horeca)
2. Meldingen overlast jeugd
3. Overlast i.v.m. alcohol en drugs

Verantwoording

De cijfers geven een indruk. Wat beïnvloedt deze cijfers? Denk aan de bereidheid van mensen om een melding te doen bij de politie. Denk aan de mate waarin je overlast ervaart: de een heeft sneller ergens last van dan de ander. En ook of er sprake is van een incident of een reeks.
De cijfers komen van een open bron: data.politie.nl. De op deze site genoemde wijk ‘s-Heerenberg oostelijke uitbreiding (inclusief industrieterrein), komt het dichtst in de buurt van ons plangebied ‘’s-Heerenberg-Oost kijkt vooruit’, maar komt dus niet volledig overeen.