Toekomstbestendig en groen

Het project Toekomstbestendig en groen valt onder de pijler Leefbaarheid verbeteren. We focussen ons met het project op 3 thema’s:

  • Energietransitie: we gaan samen aan de slag met energiebesparing en het opstellen van een wijk-warmteplan, waarin we vastleggen hoe we de wijk aardgasvrij willen gaan maken.
  • Klimaatbestendige wijk: we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer (hitte, droogte, stortbuien met wateroverlast als gevolg). We willen toewerken naar een wijk die klimaatbestendig wordt, o.a. door te vergroenen en aandacht te hebben voor waterberging in de wijk.
  • Biodivers groen: de wens voor meer groen komt duidelijk naar voren in de visie. Daarbij vinden we het belangrijk om ook de biodiversiteit te versterken.

Net als voor de Sociale Aanpak geldt ook voor Toekomstbestendig en groen dat dit project een lange doorlooptijd heeft. Een duurzame, klimaatbestendige en groene wijk is een aantrekkelijke wijk om in te wonen. Een wijk waar bewoners zich betrokken voelen; nu en in de toekomst.

Activiteiten & tijdlijn

  • 7 december 2023: tijdens een informatieavond presenteren we de uitkomsten van het onderzoek naar aardgasvrije oplossingen voor de wijk. Hiervoor is een wijk-warmteplan opgesteld waar we de komende jaren met elkaar mee aan de slag willen gaan.
  • Q1 2024: we willen een energiebespaaractie organiseren. Bijvoorbeeld door met een warmtecamera te onderzoeken waar woningen de meeste warmte verliezen en je dus het beste kunt starten met isoleren. We bereiden dit voor met Agem Energieloket.

  • Q1 2024: ook op daken kun je vergroenen. Daarom gaan we starten met een groene daken campagne.

Houd de website en de Facebookpagina van ’s-Heerenberg-Oost en Lengel in de gaten voor meer informatie. Wilt u actief met ons meehelpen aan één van deze acties? Neem dan contact met ons op via oostkijktvooruit@montferland.info.