Toekomstbestendig en groen

Het project Toekomstbestendig en groen valt onder de pijler Leefbaarheid verbeteren. We focussen ons met het project op 3 thema’s:

  • Energietransitie: we gaan samen aan de slag met energiebesparing en het opstellen van een wijk-warmteplan, waarin we vastleggen hoe we de wijk aardgasvrij willen gaan maken.
  • Klimaatbestendige wijk: we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer (hitte, droogte, stortbuien met wateroverlast als gevolg). We willen toewerken naar een wijk die klimaatbestendig wordt, o.a. door te vergroenen en aandacht te hebben voor waterberging in de wijk.
  • Biodivers groen: de wens voor meer groen komt duidelijk naar voren in de visie. Daarbij vinden we het belangrijk om ook de biodiversiteit te versterken.

Net als voor de Sociale Aanpak geldt ook voor Toekomstbestendig en groen dat dit project een lange doorlooptijd heeft. Een duurzame, klimaatbestendige en groene wijk is een aantrekkelijke wijk om in te wonen. Een wijk waar bewoners zich betrokken voelen; nu en in de toekomst.

Activiteiten & tijdlijn

  • 30 november 2022: was de kick-off van het project met een Duurzaamheidscafé voor de wijk. Daar hebben we met bewoners gesproken over kansen die zij zien om hun wijk toekomstbestendig en groener te maken.
  • 2 maart 2023: met een aantal bewoners hebben we nader kennisgemaakt en besproken wat we tijdens het Duurzaamheidscafé hebben opgehaald. Een aantal activiteiten zijn inmiddels gestart of in voorbereiding.
  • Februari 2023: we zijn gestart met een onderzoek naar aardgasvrije alternatieven voor de wijk. Welke mogelijkheden zijn er allemaal? En welke lijken kansrijk of juist niet? Hoe zit het met de kosten? Allemaal vragen die het onderzoek moet gaan beantwoorden. We werken samen toe naar een wijk-warmteplan waarin we vastleggen hoe we de wijk aardgasvrij gaan maken.
  • 15 april 2023: ‘’Ben je nou helemaal betegeld?’’ We organiseren een tegelactie voor ’s-Heerenberg/Lengel waar bewoners hun tuin-tegels in kunnen ruilen voor een mooie tuinplant. Om 10.00 uur starten we bij speelweide Diekmansweide in Oost. Kom jij ook?
  • Q4 2023: we willen in het stookseizoen 2023/2024 een energiebespaaractie organiseren, bijvoorbeeld door met een warmtecamera te onderzoeken waar woningen de meeste warmte verliezen en je dus het beste kunt starten met isoleren. We bereiden dit voor met Agem Energieloket.
  • Q3/Q4 2023: ook op daken kun je vergroenen. Daarom gaan we starten met een groene daken campagne.

Kortom, genoeg te doen! Houd de website en de Facebookpagina van ’s-Heerenberg-Oost in de gaten voor meer informatie. Wilt u actief met ons meehelpen aan één van deze acties? Neem dan contact met ons op via oostkijktvooruit@montferland.info.