De Schapenweide

Deze locatie aan de rand van ’s-Heerenberg is in de visie ’s-Heerenberg-Oost opgenomen als een toekomstige ‘woonbuurt aan een wandelroute’. Het verbinden van bestaande wandelroutes in de wijk met het buitenbied is het uitgangspunt. Om dit te bereiken krijgt deze locatie veel groen als aankleding. Het percentage uit te geven grond voor woningbouw wordt daardoor lager dan gebruikelijk. Slechts 35% van de grond wordt gebruikt voor woningbouw. Voor welke doelgroep er gebouwd moet worden is vastgelegd in het woningbouwprogramma. In dit programma staat ook de verdeling tussen sociale woningbouw en de verschillende prijscategorieën van de koopwoningen.

De gemeente Montferland heeft meerdere pogingen gedaan om de grond in eigendom te krijgen om de visie verder uit te kunnen voeren. Met de huidige eigenaren is er jammer genoeg geen akkoord bereikt over de aankoopprijs. De onderhandelingen zijn gestopt. Dit betekent dat de gemeente geen verdere actie meer onderneemt om de grond in eigendom te krijgen. Het bestemmingsplan wordt voor deze locatie niet aangepast.
De huidige eigenaren mogen de grond aan andere marktpartijen verkopen voor hetzelfde doel zoals in de visie staat beschreven. Namelijk een woonbuurt aan een wandelroute. Ook dan geldt een maximaal bebouwingspercentage van 35% en het al vastgestelde woningbouwprogramma voor deze locatie. Het is aan de huidige eigenaren om te beslissen welke keuze ze willen maken.