Cijfers sociaal maatschappelijk

Cijfers sociaal – maatschappelijk op basis van veerkrachtkaarten

OVER VEERKRACHT

Uit onderzoek blijkt dat een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners vaak samengaat met meer overlast en onveiligheid, maar niet altijd. Veerkracht zegt iets over hoe een specifieke buurt weet om te gaan met deze concentratie. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van de bewoners en instituties voldoende om te voorkomen dat de problemen (verder) toenemen. Buurten die het aan veerkracht ontbreekt vragen nadere aandacht.

De signaleringskaarten geven geen absolute waarden weer, maar hebben een signalerende waarde. De signaleringskaarten zijn het vertrekpunt voor een dialoog tussen betrokken partijen en van toegevoegde waarde op moment dat ze worden gecombineerd met kennis van het gebied en uit de praktijk.

De veerkrachtkaarten worden gebaseerd op een combinatie van de volgende gegevensbronnen: microdate CBS, de dimensie ‘veiligheid’ van de Leefbaarometer en de WoonZorgwijzer. De ontwikkeling gaat over de periode 2012 – 2018.

VEERKRACHTKAARTEN
’s-Heerenberg-Oost signaleringskaart (relatief)
Deze kaart toont waar de conclusies uit het landelijke veerkracht onderzoek in deze gemeente het meest en het minst opgaan. Want ook veerkracht is relatief. De ontwikkeling van de overlast en veiligheid kan in absolute zin positief zijn, maar minder positief dan in de rest van de gemeente.

Veerkracht signaleringskaart (relatief). Bron: Aedesdatacentrum.nl

’S-HEERENBERG-OOST AANDEEL CORPORATIEBEZIT
Deze kaart toont de concentratie van corporatiebezit binnen ’s-Heerenberg-Oost.

Concentratie sociale huurwoningen. Bron: Aedesdatacentrum.nl