Paul Berendsen

Actief voor de gemeenschap

Paul Berendsen, geboren en getogen in Stokkum en woon inmiddels al bijna veertig jaar in ’s-Heerenberg. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. In de tijd dat wij hier zijn komen wonen was er een enorme woningnood. Daarna hebben we eigenlijk altijd in Oost gewoond. Sinds een jaar of twee ben ik vroegtijdig gepensioneerd. Ik was op zoek naar een zinvolle en leuke invulling van de tijd die ik ineens had. Via een buurtbewoonster ben ik in aanraking gekomen met het Zorg en Welzijnswerk in deze omgeving. Wijk platform Oost, contacten met Welcom, Plavei, de gemeente en ook het Trefpunt zijn in beeld gekomen. Het is fijn om wat te kunnen betekenen voor de gemeenschap. Daarnaast onderhoud ik hierdoor de sociale contacten. Dat vind ik erg leuk.

Verandering
Er is een grote verandering in de samenleving. Wat ik het meeste mis in de buurt is een medische dienst/post, een arts met apotheek, gemeenschapshuis maar óók een winkel. Een winkel trekt ook  mensen en levert contacten op tussen mensen. Al is het maar een winkel voor de eerste levensbehoeften, het hoeft niet groot te zijn. Al besef ik mij ook dat dit niet eenvoudig is.

Activiteiten
Bij Wijkplatform proberen we de belangen te verdedigen of op te komen voor ’s-Heerenberg-Oost. Ik ben penningmeester in die stichting. We organiseren van alles. Bijvoorbeeld een soos of een buurtfeest. Daarnaast heb ik geholpen met het inrichten van het Trefpunt. Ik ben benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen en of het mensen gaat aantrekken. Ook neem ik deel aan het Repair Café. Het Repair Café staat voor het repareren en onderhouden van kapotte spullen tegen een lage vergoeding. Ik hoop dat er met dit soort projecten mensen bijeen worden gebracht en er zo meer sociale contacten ontstaan. Door meer onderling contact gaat er ook meer begrip voor elkaar zijn. Het is belangrijk dat er een leefomgeving is waar iedereen zich prettig voelt. Daar horen activiteiten bij waar mensen zich vrij voelen om naar toe te kunnen.

Hobby’s
Een grote hobby van mij is voetbal. Ik heb zelf jarenlang gevoetbald en ben actief geweest als jeugdtrainer. Ik trainde de meiden van MO15 FCBergh. Mijn kleindochter voetbalde bij de jeugd en ik heb mij destijds aangemeld als trainer. Inmiddels ben ik gestopt maar heb dit altijd met heel veel plezier gedaan. Het mooiste vond ik om de invloed van trainingen terug te zien op het veld en zo betere resultaten te boeken.