Woningbouwontwikkeling

Uitnodiging participatiebijeenkomst woningbouwontwikkeling VVL-velden

Op 2 november 2022 is er een bijeenkomst over woningbouwontwikkeling op de voormalige VVL-velden in Lengel. Tijdens deze bijeenkomst kijken we kort terug op de visie die voor ’s-Heerenberg-Oost is opgesteld, waar ook de VVL-velden deel van uit maken. De VVL-velden zijn hierin aangewezen als woningbouwlocatie. Hoe het plan er precies uit komt te zien staat nog niet vast. We willen graag samen met u de uitgangspunten voor dit gebied verder uitwerken. Wat zijn de wensen van de gemeente en welke wensen en aanbevelingen heeft u? Op basis daarvan wordt er een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat vervolgens weer aan u wordt voorgelegd.

Wij willen u daarom graag betrekken bij het opstellen van een mooi en goed plan voor deze VVL-locatie. U bent dan ook van harte welkom op woensdagavond 2 november 2022 in ’t Bosman Huus aan de Antoniusstraat 14a te Lengel.

Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor inloop en ontvangen wij u met koffie of thee. Om 19.30 uur starten we gezamenlijk met een presentatie door de gemeente en het stedenbouwkundige adviesbureau Arjan van der Laan van Buro Dwarsstraat. Wij vertellen u hoe het proces gaat verlopen, hoe u mee kunt denken en wat u van ons mag verwachten. Na het gezamenlijke deel is er voldoende ruimte om uw wensen en aandachtspunten gezamenlijk te bespreken.

Vervolg
Na deze bijeenkomst vindt er op 11 januari 2023 nog een vervolgbijeenkomst plaats. Daarin doen we een terugkoppeling van de uitwerking van de opgehaalde wensen en aandachtspunten in een stedenbouwkundig plan. Waarbij er uiteindelijk wordt gekozen voor een uitgewerkt plan, dat we samen met elkaar hebben opgesteld. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda.

Meer informatie en aanmelden
Op de website www.montferland.info/woningbouw kunt u terecht voor informatie over de verschillende woningbouwlocaties in de gemeente.

Om een goede bijeenkomst te organiseren en u in de toekomst op de hoogte te houden ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2022 uw aanmelding voor deze bijeenkomst van
2 november 2022. Dit kan via de website www.montferland.info/woningbouw.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar: a.jansen@montferland.info of te bellen naar: 0316-291662.