Wekelijks spreekuur

Trefpunt de Bongerd is open. Inwoners zochten een plek waar ze hun vragen, zorgen en ideeën kwijt kunnen. Dat is Trefpunt de Bongerd geworden. Omdat inwoners duidelijk aangaven dat ze behoefte hebben aan meer zichtbaarheid van medewerkers in de wijk is er nu een wekelijks spreekuur. Tijdens dit spreekuur zijn wisselend medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente Montferland, Plavei of Welcom aanwezig. Wekelijks sluit er een andere partner bij aan. Dat kan bijvoorbeeld de politie, de BOA of de wijkbeheerder van Plavei zijn.

De spreekuren zijn in de even weken op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en in de oneven weken op de donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Wekelijkse spreekuur

Dinsdag 4 april
10.00 – 11.30 uur
Sociaal team gemeente Montferland en de BOA’s

Donderdag 13 april
18.30 – 20.00 uur
Welcom en de wijkagent

Dinsdag 18 april
10.00 – 11.30 uur
Plavei en de wijkbeheerder van Plavei

Dinsdag 25 april
18.30 – 20.00 uur
Sociaal team gemeente Montferland en de BOA’s