Samenwerking

De afgelopen periode werkten bewoners, Plavei, gemeente en Welcom intensief met elkaar samen aan de visie op ’s-Heerenberg-Oost. We werden onder andere geholpen door jongerenwerk, de Galamaschool en de politie. Hier zie en hoor je hoe we terugkijken op het proces.