Uitwerking participatiebijeenkomst VVL-velden – 2 november 2022

Op woensdagavond 2 november 2022 heeft de participatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en geïnteresseerden van de VVL-velden in Lengel. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in ’t Bosman Huus waar de VVL-velden omheen liggen. De opkomst was overweldigend, ruim 100 inwoners van ‘s-Heerenberg en Lengel zijn naar de avond gekomen om deze bij te wonen.

De bijeenkomst werd door wethouder Rob Mos geopend, die blij was met zoveel betrokkenheid. Daarna is door stedenbouwkundige Arjan van der Laan teruggeblikt op de visie ‘Oost Kijkt Vooruit’, die in 2021 met bewoners van ’s-Heerenberg-Oost en Lengel is opgesteld. Centraal in deze visie staat onder andere het versterken van De Bongerd als hart van de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuwe winkels en voorzieningen komen. Maar er is ook aandacht voor het groen en een nieuw park. En er komen op verschillende plekken nieuwe woningen in de wijk.

In de visie zijn een aantal wensen meegegeven voor de nieuwbouw op het VVL terrein:

• Twee woonvelden met groen en spelen
• Verbindingen met de omgeving, voor voetgangers en fietsers
• Groen/wadi aan de zuidzijde doorzetten in het plangebied
• Verschillende woningtypes, waarvan minimaal 40% sociale huur
• Duurzame huizen
• Deel van de bomen blijft indien mogelijk bestaan, biodiversiteit
• Voldoende waterberging (locatie is laag gelegen), ook voor overtollig water afkomstig uit Rodingsveen
• Minimaal 55% ‘uitgeefbaar’

Na de presentatie is iedereen in de zaal in groepjes aan de slag gegaan met het toevoegen van eigen wensen, zorgen en verbeterpunten. Er zijn ruim 30 formulieren ingevuld en een heleboel gele memo’s geplakt op de posters. Bij elk groepje was een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig, voor eventuele vragen en toelichting.

Na dit ophaalmoment zijn de vellen met opmerkingen verzameld en zijn de aanwezigen door projectbegeleider Antoin Jansen geïnformeerd over het vervolgtraject, dat er samengevat als volgt uitziet:
• Op basis van de opgehaalde opmerkingen wordt er een concept stedenbouwkundig plan opgesteld;
• Dit concept plan wordt vervolgens op 11 januari 2023 aan de dan aanwezigen gepresenteerd. De stedenbouwkundige zal dan ook aangeven wat er is gebeurt met de wensen die zijn doorgegeven. Op het plan kan worden gereageerd;
• Deze eventuele reacties worden vervolgens verwerkt in een definitief stedenbouwkundig plan, waarna het planologisch traject (het maken van een nieuw bestemmingsplan) kan worden gestart.

Download hier de presentatie en het invulblad