Inloopmomenten duurzaamheid

Er zijn diverse inloopmomenten duurzaamheid gepland in Trefpunt de Bongerd. U kunt hier terecht
met vragen en suggesties over verschillende thema’s. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie,
groen en biodiversiteit. De aanwezige medewerker kan direct met de inwoner hierover van
gedachten wisselen. Vragen over andere wijkthema’s zijn ook welkom. De aanwezige medewerker
zal die doorgeven aan de collega’s die erbij betrokken zijn.