Bestemmingsplan VVL-velden

In december en januari heeft het bestemmingsplan voor de VVL-velden ter inzage gelegen. Na de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan wordt nu het bestemmingsplan klaargemaakt om vastgesteld te worden door de gemeenteraad (planning uiterlijk Q2). Na de vaststelling kan er begonnen worden met het bouwrijp maken van de locatie, waarna ook gestart kan gaan worden met de verkoop van de kavels. Er komen naast een aantal geschakelde woningen ook 2/1-kap woningen en vrije kavels. Dit zal volgens planning op zijn vroegst vanaf begin 2025 plaats kunnen vinden.

< Terug naar nieuwsoverzicht