Deelnemers gezocht, ook mannen zijn hartelijk welkom

Heb jij zin om deel te nemen aan ons gezellige spelletjes café ?
De 2 de en de 4 de zaterdag van de maand van 14:30 uur tot ca 16:30 uur in het Trefpunt de Bongerd. Je bent van harte welkom!
Koffie en thee staan klaar!

25-01-2024 Lies Verheij liesverheij52@gmail.com