Mogelijke toekomst Drieheuvelenpark in een notendop

Op 24 april werden de ideeën gepresenteerd om het Drieheuvelenpark sterker, mooier en groener te maken. Ook konden bezoekers laten weten wat zij van de plannen vonden en tips geven zodat inwoners er straks goed wonen, prettig samenleven en makkelijk andere bewoners kunnen ontmoeten. In een groene, verkeersveilige en duurzame buurt. Ook kwamen de plannen aan bod om Oost en West ’s-Heerenberg (die nu nog door de diepe Drieheuvelenweg uit elkaar liggen), dichter bij elkaar te brengen. Wij gaan aan de slag met alle reacties. Eind dit jaar verwachten wij bij u terug te komen.

Historie
In 2019 werd ‘de ontbrekende schakel’ als rondweg langs ’s-Heerenberg aangelegd. Hiermee wordt ‘s-Heerenberg ontlast en daarmee kon de oude doorgaande weg door ’s-Heerenberg afgewaardeerd worden. Door de afwaardering is het alternatief, de rondweg, een aantrekkelijkere keuze voor het doorgaand verkeer. De Drieheuvelenweg is inmiddels door een aantal verkeerskundige ingrepen afgewaardeerd naar een 60 km/u en 30 km/u gedeelte. Met de inrichting naar een woonstraat, wordt ook ruimtelijk de route als 30 km zone vorm gegeven.

Hieronder geven we kort de plannen en ideeën weer die tijdens de inloopavond op 24 april zijn gepresenteerd.

 

Plaatje 1

Zo kan het Drieheuvelenpark er uit gaan zien. Het Drieheuvelenpark wordt een gebied met verschillende soorten woningen in een groene omgeving. Dat gebeurt in stapjes. De Drieheuvelenweg verandert in een woonstraat waar je ook kunt wandelen en fietsen. Woningcorporatie Plavei maakt de komende jaren plannen voor de seniorenwoningen en de appartementencomplexen aan de Maria van Naussaulaan en Bergherveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 2

De verbinding tussen Oost en West wordt beter. Het wordt mooier en daar heeft de hele omgeving wat aan. Groen (zoals  bomen en struiken) wordt toegankelijk. Fietspaden en looproutes worden beter met elkaar verbonden. Dit maakt het voor fietsers en wandelaars makkelijker om ze te gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 3

De Drieheuvelenweg ligt nu geïsoleerd tussen dichte groene randen en de auto’s rijden er snel overheen. Dit gaat veranderen in een groen ‘woonpark’ waar het hoogteverschil en het groen positief zijn voor de wijk  in plaats van een barrière tussen oost en west. Het groen wordt aan elkaar verbonden en is straks ook geschikt om te ontspannen. Het biedt unieke woonkansen door het hoogteverschil en het groen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 4

De Oude Doetinchemseweg en de Drieheuvelenstraat liggen straks op gelijke hoogte. Het viaduct verdwijnt. Dit maakt het makkelijker om van oost naar west te lopen of te fietsen. In het hart van het Drieheuvelenpark komt ruimte en ontstaat een levendige plek voor bijvoorbeeld een terrasje, speelplek of rustig zitje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 5

De Drieheuvelenweg is straks een woonstraat met huizen direct aan de straat. Op gelijke hoogte als de Oude Doetinchemseweg, gaan verschillende routes de Drieheuvelenstraat kruisen. De Drieheuvelenstraat blijft een belangrijke route van noord naar zuid. Maar de toekomstige weg wordt opgeknipt door ‘groene pleintjes’, wat hard rijden ontmoedigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 6

Overal in het woongebied mag het verkeer niet harder dan 30 km/u. Fietsroutes komen tussen oost en west ’s-Heerenberg en naar het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Zeddamseweg. De Maria van Nassaulaan wordt fietspad. De Oude Doetinchemseweg wordt fietsvriendelijk (veel ruimte, veiligheid, eigen strook). Parkeren moet op eigen terrein. De parkeerplaatsen bij het kerkhof en het zwembad worden beter benut. Bezoekers kunnen er gebruik van maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 7

Het ombouwen van de Drieheuvelenweg naar het Drieheuvelenpark gebeurt stap voor stap. Het hele Drieheuvelenpark is opgeknipt in kleinere gebiedjes: A tot en met I op plaatje 7. Door het opknippen blijft de overlast binnen de perken. Ook kun je dan tijdens de werkzaamheden veilig van oost en west naar west. Woningen blijven goed bereikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 8

De plannen voor de kleinere gebiedjes C tot en met I worden apart uitgewerkt. Daarover gaat woningbouwvereniging Plavei nadat zij meer inzicht heeft in de plannen in gesprek met de bewoners. Per vlek zijn er verschillende mogelijkheden. De bedoeling is om er aantrekkelijke en afwisselende woongebiedjes van te maken waar diverse mensen met hun woonwensen prettig kunnen leven en wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje 9
Er gebeurt van alles om het gebruik van aardgas in ’s-Heerenberg-Oost en Lengel te verlagen. In 2023 is het Wijkwarmteplan goedgekeurd dat de (on)mogelijkheden van een warm ’s-Heerenberg-Oost en Lengel zonder aardgas in beeld brengt. Zie: Wijkwarmteplan – Oost kijkt vooruit

1: De huizen moeten beter worden geïsoleerd zodat minder aardgas nodig is. Hoe? Zie: Energieloket Achterhoek

Wat is er mogelijk:

  • 2: Blauw op de kaart. Is een grote buurt-luchtwarmtepomp mogelijk die warmte naar meerdere huizen brengt?
  • 3: Groen op de kaart: elk huis wordt verwarmd door een eigen (elektrische) aardgasvrije oplossing.

(de blauwe en groene gebieden kunnen nog iets veranderen!)

 

 

 

 

Gestelde vragen
Tijdens de inloopavond zijn er veel vagen gesteld en opgeschreven op de invulvellen. De hoofdthema’s hierbij waren ‘verkeer’ en ‘stedenbouwkundig ontwerp’. Een aantal inwoners had een specifieke vraag. Deze mensen krijgen persoonlijk een antwoord per mail.

Vragen over verkeer:
Dit onderwerp werd verreweg het belangrijkste gevonden. Er werden veel zorgen geuit over de verkeersafwikkeling en verkeerstoename op specifieke plekken. Deze opmerken worden meegenomen in de update van het Verkeerscirculatieplan (VCP) waar nu aan wordt gewerkt. Eind 2024 is dat klaar. Daarin wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van het verkeer over ’s-Heerenberg. Aan de orde komen o.a. routes van het vrachtverkeer, 30 km-zones, gevolgen voor verkeer op Drieheuvelenweg en Zeddamseweg, mogelijke fietsvriendelijke straten, verkeersveiligheid en ruimte voor openbaar vervoer. Voor de duidelijkheid: het verkeerscirculatieplan wordt vastgesteld vóór de realisatie van het Drieheuvelenpark.

Vragen over het stedenbouwkundig ontwerp:
Op basis van het ontwerp kwamen er vragen over de privacy. Zowel voor de bestaande woningen als de nieuwe woningen. De hoogte van toekomstige en het precieze aantal woningen, is nog niet bekend. Wel zal privacy van de bewoners een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen en het maken van de plannen van het Drieheuvelenpark.

Tips
Er zijn nog suggesties gegeven zoals een glijbaan naast het zwembad van het hoge speelplekje naar beneden, een kinderboerderij, meer bloemen en kleurrijke beplanting toevoegen en buitensportmogelijkheden. We gaan met deze suggesties aan de slag om te kijken of en hoe ze een plek kunnen krijgen in het ontwerp.

Afsluiting
Als u meer wilt weten of een specifieke vraag heeft die in deze tekst niet wordt beantwoord, stuur een e-mail naar oostkijktvooruit@montferland.info of neem contact op met de Gemeente Montferland (0316 – 29 13 91) of woningcorporatie Plavei (0316 – 29 66 00).

 

< Terug naar nieuwsoverzicht