Medewerkers van Plavei en de Wijkverpleegkundige zijn aanwezig.