Medewerkers van het Sociaal Team en de wijkverpleegkundige zijn aanwezig.