Ouderwets gezellige Hollandse soosmiddag voor ouderen bij Resto De Bongerd.
Elke 1e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Gezellig samen bij Dion op De Bongerd!